Oracle Data Mining ile Veri Profilleme

Herkese Selam,

Bu yazıda Oracle Data Mining ile elimizdeki bir veriyi nasıl profilleyeceğimizi göstereceğim. Umarım farkındalık anlamında faydalı bir yazı olur.

Veri profilleme bir veri kümesini anlamlandırmak için oldukça önemli bir adımdır. Genellikle bir işe başlamadan önce uğraşacağımız veri içerisinde ne tarz kolonların bulunduğunu, bu kolonların barındırdığı değerlerin hangi aralıkta dağıldığını, mininmum/maximum noktalarının neler olduğunu, ne kadar distinct değerler içerdiğini, ne kadar null kayıt bulundurduğunu bilmek veriyi kullanmadan önce yapacağımız analize ve iş sonunda üreteceğimiz faydayı doğrudan etkileyecek bilgiler olmakta. Bu nedenle bir işe başlamadan önce veriyi profillememiz oldukça önemli bir adım.

Veri profillemek için birden çok metot bulunmakta. Bunun işi gerçekleştirebilmek için kendi scriptlerinizi yazabileceğiniz gibi hazır yazılmış kütüphanelerde kullanmak mümkün. Ben bu çalışmayı hazır ve Oracle SQL Developer içerisinden kolayca uygulayabileceğim yöntemlerden biri olan Oracle Data Mining ile yapacağım.

Öncelikle Oracle SQL Developer üzerinde Oracle Data Mining penceresini açalım.

Şimdi var olan bir ODM bağlantımız üzerinden yeni bir proje ve workflow oluşturuyoruz.

Evet yeni workflow’umuzu oluşturduk ve şimdi data profile etmemiz için gerekli olan komponentleri toolbox’dan workflow’a doğru sürükleyip bırakıyoruz.

İlk olarak datasource komponentini workflow üzerine bırakalım ve datasource’umuzun ayarlarını yapalım. (Datasource komponenetineprofilleyeceğim datanın bulunduğu tabloyu gireceğim)

Datasource komponentine inceleyeceğim veri setini girdim (HR_DATA). Bu data seti seçtikten sonra bu set ile ilgili kolon ve data bilgileri, pencerenin alt kısımındaki grid de listelendi.

Şimdi data profillemeyi yapacak komponentimiz Explore Data komponentini workflow üzerine sürükleyip bırakalım ve datasource komponenti ile bağlantısını kuralım.

Evet bağlantımızı yaptıktan sonra şimdi workflow’u çalıştıralım.

Workflow’u çalıştırdıktan sonra incelediğimiz verinin boyutuna göre bu iş bir miktar sürebilir. Profillemenin bittiğini ekran üzerinden takip edebiliyoruz. Bu işlem bittikten sonra sonuçları gözlemlemek için Explore Data komponentine sağ tıklayıp View Data diyoruz.

Evet sonuç ekranında her bir veri setimizdeki  her bir kolon için ayrı bir satır kayıt bulunmakta. Veri setimizdeki her bir kolon için bazı istatistikler ve hesaplamalar yapıldığını gözlemleyebiliyoruz.  Kolon bazında  aşağıdaki sonuçlara bu ekran üzerinden ulaşabiliyoruz.

 • NULL Percent
 • Distinct Count
 • Distinct Percent
 • Mode Value
 • Average
 • Average Date
 • Median Value
 • Median Date
 • Min Value
 • Max Value
 • Standart Deviation
 • Variance
 • Skewness
 • Kurtosis
 • Histogram

Buna ek olarak açılan pencerenin Statistics tabına geçerekte kolonlar üzerindeki veri dağılımlarını görsel olarak histogramlar aracılığı ile görüntülenebiliyor.

Bu histogramlar aracılığı ile verinin hangi değerler arasında nasıl dağıldığını rahatça gözlemleyebiliyoruz.

Yapmış olduğumuz örnekten da anlaşılacağı üzere veri profilleme sonucunda olduka kullanışlı değerler elde edebiliyorum. Bu değerler üzerinden yapacağım analizler ve üreteceğim faydanın daha fazla olacağı aşikar.

Advertisements
Posted in Oracle, Root, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Oracle Data Miner ile Birliktelik Analizi

Herkese Selam,

Bu yazıda Oracle Data Mining ile bir birliktelik  (Association Rules – Market Basket Analysis ) analizi yapacağım. Umarım farkındalık anlamında faydalı bir yazı olur.

Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi gibi konular günümüzde hakkında çokça söz ettiren başlıkların başında gelmekte. Öğrenmesi ve uygulaması uzmanlık gerektiren bu başlıklar için adreslenen problemleri ve yöntemleri günümüzde bir çok ürün veya yazılım ile gerçekleyebilmekteyiz. Oracle’da bu başlıklar altındaki problemlerin çözümüne ilişkin yöntem ve algoritmaları DBMS_DATA_MINING paketi ile desteklemekte.

DBMS_DATA_MINING paketi ile Custering, Classification, Regression, Anomaly Detection, Feature Extraction ve Assosication gibi modeller kurup, verimizi bu modellerden geçirip yorumlayabiliyoruz. Bu modellerden elde ettiğimiz sonuçları ise business kurgularımızda input olarak kullanabilmekteyiz.

DBMS_DATA_MINING paketi Oracle veritabanı üzerinde default kurulu olarak gelmiyor. Bu nedenle bu destekten faydalanabilmek için öncelikle bu paketi kurmak gerekiyor. Aşağıdaki linki takip ederek veritabanınıza Oracle Data Mining’ı kurabilirsiniz.

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/datamine.112/e16807/install_odm.htm#DMADM117

Oracle Data Mining paketi kurulumu ile beraber gelen 3 yeni dictionary tablomuz bulunmakta.

SELECT * FROM ALL_MINING_MODELS;

SELECT * FROM ALL_MINING_MODEL_SETTINGS;

SELECT * FROM ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES;

ALL_MINING_MODELS tablosunda Oracle’ın bu alt yapı ile bize sunmuş olduğu tüm modeller listesi ve modeller hakkında bilgiler bulunuyor.

ALL_MINING_MODEL_SETTINGS ve ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES tablolarında ise bu modeller ile ilgili parametreler ve spesifik detaylar bulunmakta.

Şimdi bu alt yapının nasıl kullanıldığını görmek için bir örnek yapalım.

Örneği yapabilmek için bir veri setine ihtiyaç duyuyorum. Örneği uygulayacağım veri setini UCI üzerinde bulunan veri setlerinden Online Retail Data Set üzerinden yapacağım.

Öncelikle Online Retail Data Set i tanıyalım.

Online Retail veri seti 8 (3 numeric, 5 string) kolondan oluşan ve içerisinde 541909 kayıt bulunduran bir veri seti. Online Retail veri setinde bulunan her bir kolonun açıklaması aşağıda verilmiştir.

Column Name Description Data Type
InvoiceNo Invoice number. Nominal, a 6-digit integral number uniquely assigned to each transaction. If this code starts with letter ‘c’, it indicates a cancellation. String
StockCode Product (item) code. Nominal, a 5-digit integral number uniquely assigned to each distinct product. String
Description Product (item) name. Nominal. String
Quantity The quantities of each product (item) per transaction. Numeric. Numeric
InvoiceDate Invice Date and time. Numeric, the day and time when each transaction was generated. Date
UnitPrice Unit price. Numeric, Product price per unit in sterling. Numeric
CustomerID Customer number. Nominal, a 5-digit integral number uniquely assigned to each customer. Numeric
Country Country name. Nominal, the name of the country where each customer resides. String

Evet veri setimiz ile ile ilgili detaylara baktıktan sonra indirdiğimiz veri setini Oracle veritabanımıza yükleyelim.

Öncelikle indirdiğimiz veri setini (.xls) yükleyeceğimiz Oracle tablosunu yaratalım.

CREATE TABLE ONLINE_RETAIL
(
 INVOICENO  VARCHAR2(100 BYTE),
 STOCKCODE  VARCHAR2(100 BYTE),
 DESCRIPTION VARCHAR2(200 BYTE),
 QUANTITY   NUMBER,
 INVOICEDATE DATE,
 UNITPRICE  NUMBER,
 CUSTOMERID  NUMBER,
 COUNTRY   VARCHAR2(100 BYTE)
);

Tablomuzu yarattık, şimdi .xls olarak indirdiğimiz veri setimizi içeriye yükleyeceğiz, bunu yapmak için birden çok yöntemimiz bulunuyor. Bunlardan bazıları;

 • Oracle External Table yardımı ile yüklemek.
 • Oracle SQL Loader kullanarak yüklemek.
 • Kullandığımız editörlerden faydalanarak yüklemek.

Ben veri setini kullandığım editör yardımı ile yükleyeceğim. Editör olarak Toad kullanmaktayım. Toad ile aşağıdaki yolu takip ederek yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Database –> Import –> Import Table Data 

Toad ürünü ücretli olduğu için bu editörü kullanıyor olabilirsiniz. Ancak diğer editörlerin de bu özelliği mevcut, diğer editörlerle de bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Örneğin ücretsiz olan Oracle SQL Developer ile veri yüklemesini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

SELECT * FROM ONLINE_RETAIL;

Evet veri seti yükleme işlemini tamamladık.

Veriyi gözlemlediğimizde müşterilerin yaptığı alış verişlere ait detayları görmekteyiz. Her bir satırda hangi üründen alındığı,  ne kadar alındığı, bu ürünün kim tarafından aldığı, hangi tarihte aldığı, fiyatının ne kadar olduğu ve hangi ülkeden yapıldığına ait bilgiler bulunuyor. Ayrıca her bir satırda bulunan InvoiceNo bilgisi de o ürünün hangi fatura ile satıldığını göstermekte.  Veriyi detaylı incelediğimizde aynı InvoiceNo ya ait bir veya birden çok kayıt olduğunu da gözlemliyoruz. Müşterinin herhangi bir alış verişine ait satın almış olduğu tüm ürünleri InvoiceNo üzerinden görüntüleyebiliriz. Yani InvoiceNo bilgisini ilgili alış verişe ait bir sepet gibi düşünebiliriz.

Şimdi örnek bir alış verişe ait sepeti görüntüleyelim.

SELECT * FROM ONLINE_RETAIL WHERE INVOICENO = '536368';

Evet örnek bir alış veriş sepetimizi gördük. Şimdi bu veriden birliktelik analizi yaparak birlikte en çok satılan ürünleri tespit edelim.

Birliktelik analizine başlamadan önce konunun daha iyi anlaşılması için kullanılan algoritma hakkında biraz bilgi vereceğim.

DBMS_DATA_MINING paketi birliktelik analizini APRIORI algoritması ile gerçeklemekte.  Bu algoritmayı kullanmak içinse bizim bazı parametreleri tanımlamamız gerekiyor. Bu parametreler ve parametrelere ait default değerler aşağıdaki gibidir;

 Algoritma parametrelerini ve ne anlama geldiklerini daha detaylı anlayabilmek için linkteki makale incelenebilir.

Şimdi model ayarlarını okuyacağımız tabloyu oluşturalım ve içerisine algoritma parametrelerini insert edelim.

CREATE TABLE SETTINGS_ASSOCIATION_RULES
AS
  SELECT *
   FROM TABLE (DBMS_DATA_MINING.GET_DEFAULT_SETTINGS)
  WHERE SETTING_NAME LIKE 'ASSO_%';


BEGIN
  UPDATE SETTINGS_ASSOCIATION_RULES
   SET SETTING_VALUE = 3
  WHERE SETTING_NAME = DBMS_DATA_MINING.ASSO_MAX_RULE_LENGTH;
  
  UPDATE SETTINGS_ASSOCIATION_RULES
   SET SETTING_VALUE = 0.03
  WHERE SETTING_NAME = DBMS_DATA_MINING.ASSO_MIN_SUPPORT;
  
    UPDATE SETTINGS_ASSOCIATION_RULES
   SET SETTING_VALUE = 0.03
  WHERE SETTING_NAME = dbms_data_mining.asso_min_confidence;

  INSERT INTO SETTINGS_ASSOCIATION_RULES
    VALUES (DBMS_DATA_MINING.ODMS_ITEM_ID_COLUMN_NAME, 'STOCKCODE');

  COMMIT;
END;

Evet algoritma parametrelerimizi okuyacağımız tabloyu oluşturduk. Şimdi modelimizi oluşturma adımına geçebiliriz.

CREATE VIEW VW_ONLINE_RETAIL AS SELECT INVOICENO,STOCKCODE FROM ONLINE_RETAIL;

BEGIN 
  DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL(
   model_name      => 'MD_ASSOC_ANLYSIS',
   mining_function    => DBMS_DATA_MINING.ASSOCIATION,
   data_table_name    => 'VW_ONLINE_RETAIL',
   case_id_column_name  => 'INVOICENO',
   target_column_name  => NULL,
   settings_table_name  => 'SETTINGS_ASSOCIATION_RULES');
END;

Modelimiz oluştu, şimdi modelimiz ile ilgili oluşan detaylara dictionary’den bakalım.

SELECT MODEL_NAME,
    ALGORITHM,
    COMMENTS,
    CREATION_DATE,
    MINING_FUNCTION,
    MODEL_SIZE
 FROM ALL_MINING_MODELS
 WHERE MODEL_NAME = 'MD_ASSOC_ANLYSIS';

SELECT SETTING_NAME, SETTING_VALUE
FROM ALL_MINING_MODEL_SETTINGS
WHERE MODEL_NAME = 'MD_ASSOC_ANLYSIS';

Şimdi analizim sonucunda oluşan çıktılara bakalım.

SELECT RULE_ID,
    B.ATTRIBUTE_SUBNAME ANTECEDENT_STOCKCODE,
    C.ATTRIBUTE_SUBNAME CONSEQUENT_STOCKCODE,
    RULE_SUPPORT,
    RULE_CONFIDENCE
 FROM TABLE (DBMS_DATA_MINING.GET_ASSOCIATION_RULES ('MD_ASSOC_ANLYSIS')) A,
    TABLE (A.ANTECEDENT) B,
    TABLE (A.CONSEQUENT) C;


Algoritmaya verdiğimiz parametreler ile oluşturduğumuz model sonucunda beraber satılma oranı yüksek olan ürünlere ulaştık ve görüntüledik.
Algoritma parametrelerinde değişiklik yapılarak daha farklı analizlerde yapmak mümkün.

Posted in Oracle, Root, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Oracle 18c Sürümünü Duyurdu

Herkese Selam,

Geçtiğimiz hafta boyunca Oracle’ın Dünya çapındaki en büyük etkinliği Oracle Open World 2017, San Francisco’da gerçekleşti. Yine Dünyanın dört bir yanından katılan binlerce katılımı ile gerçekleşen bu etkinlikte yine birbirinden önemli duyurular yapıldı.

Bu duyuruların ve haberlerin en önemlisi keynote oturumunda Oracle’ın CTO’su ve kurucusu Larry Ellison tarafından yapıldı. Duyurulan yenilik Oracle’ın bir sonraki veritabanı sürümü olan Oracle 18c ‘idi. Sürüm numarası olarak 12’den 18’e atlanması ilginç bir detay olarak kalsa da Oracle 18c çarpıcı özellikler ile geliyor.

Oracle 18c ile ilgili atılacak en büyük başlaık Oracle’ında ana özellik olarak duyurduğu “Autononomous Database” özelliği. Otonom veri tabanının en büyük özelliği olarak Oracle, veri tabanı yönetimi konusunda harcanan insan eforunu bir otomasyona çevirerek, bu tarafta harcanan insan gücünden  tasarruf etme ve insan gücünün yapma ihtimali olan hataların ortadan kaldırılmasına yönelik pozitif katkıların olacağını belirtti. Otonom veritabanı özellikleri ile beraber artık daha düşük veri tabanı yönetim maliyeti ile daha güvenli, daha performanslı ve daha erişilebilir bir veritabanı oluşturulması hedefleniyor.

Oracle 18c veritabanı otonomluğu ile aşağıdaki özelliklere sahip olması bekleniyor.

Self Driving:  Makine öğrenmesine dayalı sürekli olarak adaptif performans iyileştirmelerinin yapılacağı bir sistem planlanıyor. Veritabanı aynı zamanda otomatik olarak güncellemeleri alarak gerektiğinde otomatik olarak yeni patchleri kurabilecek. Buna ek olarak siber saldırılara karşı koruma sağlamak için otomatik olarak güvenlik güncellemelerini de yapması amaçlanıyor..

Self Scaling: Sistemde herhangi bir downtime olmadan depolama ve işlem gücünün otomatik olarak ayarlanması sağlanacak. Resource tüketiminin ihtiyaca göre ayarlanması maddi giderleri oldukça azaltarak rakiplerine karşı büyük avantaj sağlamayı hedefliyor.

Self Repearing: Oracle yeni sürümü ile beraber %99.995 oranında SLA’leri tuturarak downtime’lara karşı sistemi koruyacak. Ayrıca planlanmamış ve yaşanması olası olan downtime süresinin yılda 30 dakikadan daha fazla olmaması öngörülüyor.

Oracle’ın ilk otonom veritabanı opsiyonu olarak “Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud” piyasaya sürecek. Oracle’ın açıklamasına göre bu yıl içerisinde bu sürüm kullanıma hazır olacak.

Oldukça iddialı söylemler ve özellikler ile duyurulan Oracle 18c ‘nin sahada neler göstereceği şimdiden merak konusu.

Posted in Oracle, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

DBMS_DATA_MINING ile Classification Problemi Çözmek

Herkese Selam,

Bu yazıda Oracle Data Mining ile bir classification problemi çözeceğim. Umarım farkındalık anlamında faydalı bir yazı olur.

Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi gibi konular günümüzde hakkında çokça söz ettiren başlıkların başında gelmekte. Öğrenmesi ve uygulaması uzmanlık gerektiren bu başlıklar için adreslenen problemleri ve yöntemleri günümüzde bir çok ürün veya yazılım ile gerçekleyebilmekteyiz. Oracle’da bu başlıklar altındaki problemlerin çözümüne ilişkin yöntem ve algoritmaları DBMS_DATA_MINING paketi ile desteklemekte.

DBMS_DATA_MINING paketi ile Custering, Classification, Regression, Anomaly Detection, Feature Extraction ve Assosication gibi modeller kurup, verimizi bu modellerden geçirip yorumlayabiliyoruz. Bu modellerden elde ettiğimiz sonuçları ise business kurgularımızda input olarak kullanabilmekteyiz.

DBMS_DATA_MINING paketi Oracle veritabanı üzerinde default kurulu olarak gelmiyor. Bu nedenle bu destekten faydalanabilmek için öncelikle bu paketi kurmak gerekiyor. Aşağıdaki linki takip ederek veritabanınıza Oracle Data Mining’ı kurabilirsiniz.

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/datamine.112/e16807/install_odm.htm#DMADM117

Oracle Data Mining paketi kurulumu ile beraber gelen 3 yeni dictionary tablomuz bulunmakta.

SELECT * FROM ALL_MINING_MODELS;

SELECT * FROM ALL_MINING_MODEL_SETTINGS;

SELECT * FROM ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES;

ALL_MINING_MODELS tablosunda Oracle’ın bu alt yapı ile bize sunmuş olduğu tüm modeller listesi ve modeller hakkında bilgiler bulunuyor.

ALL_MINING_MODEL_SETTINGS ve ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES tablolarında ise bu modeller ile ilgili parametreler ve spesifik detaylar bulunmakta.

Şimdi bu alt yapının nasıl kullanıldığını görmek için bir örnek yapalım.

Örneği yapabilmek için bir veri setine ihtiyaç duyuyorum. Örneği uygulayacağım veri setini www.kaggle.com üzerinde bulunan veri setlerinden HR_ANALYTICS veri seti üzerinden yapacağım.

Öncelikle HR_ANALYTICS veri setini tanıyalım.

HR_ANALYTICS veri seti 10 (8 numeric, 2 string) kolondan oluşan ve içerisinde 15.000 kayıt bulunduran bir veri seti. HR_ANALYTICS veri setinde bulunan her bir kolonun açıklaması aşağıda verilmiştir.

Column Name Description Data Type
satisfaction_level Level of satisfaction (0-1) Numeric
last_evaluation Time since last performance evaluation (in Years) Numeric
number_project Number of projects completed while at work Numeric
average_montly_hours Average monthly hours at workplace Numeric
time_spend_company Number of years spent in the company Numeric
Work_accident Whether the employee had a workplace accident Numeric
left Whether the employee left the workplace or not (1 or 0) Factor Numeric
promotion_last_5years Whether the employee was promoted in the last five years Numeric
sales Department in which they work for String
salary Relative level of salary (high) String

Kaynak

Evet veri setimiz ile ile ilgili detaylara baktıktan sonra indirdiğimiz veri setini Oracle veritabanımıza yükleyelim.

Öncelikle indirdiğimiz veri setini (.csv) yükleyeceğimiz Oracle tablosunu yaratalım.

CREATE TABLE hr_data
(
  satisfaction_level   NUMBER,
  last_evaluation     NUMBER,
  number_project     NUMBER,
  average_montly_hours  NUMBER,
  time_spend_company   NUMBER,
  Work_accident      NUMBER,
  left          NUMBER,
  promotion_last_5years  NUMBER,
  sales          VARCHAR2 (20),
  salary         VARCHAR2 (20)
);

Tablomuzu yarattık, şimdi .csv olarak indirdiğimiz veri setimizi içeriye yükleyeceğiz, bunu yapmak için birden çok yöntemimiz bulunuyor. Bunlardan bazıları;

 • Oracle External Table yardımı ile yüklemek.
 • Oracle SQL Loader kullanarak yüklemek.
 • Kullandığımız editörlerden faydalanarak yüklemek.

Ben veri setini kullandığım editör yardımı ile yükleyeceğim. Editör olarak Toad kullanmaktayım. Toad ile aşağıdaki yolu takip ederek yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Database –> Import –> Import Table Data 

Toad ürünü ücretli olduğu için bu editörü kullanıyor olabilirsiniz. Ancak diğer editörlerin de bu özelliği mevcut, diğer editörlerle de bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Örneğin ücretsiz olan Oracle SQL Developer ile veri yüklemesini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

SELECT * FROM HR_DATA;

Evet veri seti yükleme işlemini tamamladık. Şimdi veriyi hangi kolona göre sınıflandıracağımızı belirleyelim.

Veri setimizi incelediğimizde her bir çalışan ile ilgili bir takım bilgiler var olduğunu görüyoruz. Bu bilgilerin en sonunda ise bu çalışanın maaşı (SALARY) ile ilgili bir bilgi verilmiş (low-medium-high). Biz elimizdeki verinin bir kısmı (training set) ile üreteceğimiz sınıflandırma modeli ile, verinin kalan kısmının (test set) maaş (SALARY) kolonu hakkında bir sınıflandırma sonucu üreteceğiz.  Son olarak ise kurduğumuz model ile ürettiğimiz sonuçlar ile  gerçek sonuçlara bakıp karşılaştıracağız.

Öncelikle verimizi eğitim (training %70) ve test (%30) olarak 2 ayrı kümeye ayıralım.

CREATE TABLE HR_DATA_MAIN AS
SELECT *
 FROM (SELECT ROWNUM RN,
        SATISFACTION_LEVEL,
        LAST_EVALUATION,
        NUMBER_PROJECT,
        AVERAGE_MONTLY_HOURS,
        TIME_SPEND_COMPANY,
        WORK_ACCIDENT,
        LEFT,
        PROMOTION_LAST_5YEARS,
        SALES,
        SALARY
     FROM HR_DATA); 
     
     

CREATE TABLE HR_DATA_TRAINING
AS
  SELECT SATISFACTION_LEVEL,
     LAST_EVALUATION,
     NUMBER_PROJECT,
     AVERAGE_MONTLY_HOURS,
     TIME_SPEND_COMPANY,
     WORK_ACCIDENT,
     LEFT,
     PROMOTION_LAST_5YEARS,
     SALES,
     SALARY
   FROM HR_DATA_MAIN
  WHERE RN < 10500;


CREATE TABLE HR_DATA_TEST
AS
  SELECT SATISFACTION_LEVEL,
     LAST_EVALUATION,
     NUMBER_PROJECT,
     AVERAGE_MONTLY_HOURS,
     TIME_SPEND_COMPANY,
     WORK_ACCIDENT,
     LEFT,
     PROMOTION_LAST_5YEARS,
     SALES,
     SALARY
   FROM HR_DATA_MAIN
  WHERE RN >= 10500; 

Eğitim ve test veri setimizi hazırladık. Şimdi algoritma ayarlarını okuyacağımız tablomuzu oluşturalım ve bu tabloya kullanacağımız algoritma parametrelerini girelim. Algoritmanın çalışması için gerekli tüm parametreleri girmek durumunda değiliz, opsiyonel olan parametreleri tanımlamadığımız takdirde Oracle bu parametreleri sistemde default tanımlı değerleri ile kullanmakta. Aşağıdaki tabloda Decision Tree algoritması için tanımlı parametreleri ve bu parametrelerin default değerlerini bulabilirsiniz.

KAYNAK

CREATE TABLE DTSETTINGS
(
  SETTING_NAME  VARCHAR2 (200),
  SETTING_VALUE  VARCHAR2 (200)
);


BEGIN
INSERT INTO DTSETTINGS
VALUES ('ALGO_NAME', 'ALGO_DECISION_TREE');

INSERT INTO DTSETTINGS
VALUES (dbms_data_mining.tree_impurity_metric, 'TREE_IMPURITY_ENTROPY');

COMMIT;
END;

Veri setimizi eğitim ve test olarak ayırdık, ardından algoritma ayarlarımızı oluşturduk. Şimdi modelimizi oluşturma adımına geçebiliriz.
(Eğitim için ayırdığımız veri setinin bulunduğu tablo adını ve algoritma parametrelerini kullanmak için oluşturduğumuz tablo adını DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL metoduna parametre olarak gönderiyoruz.)

BEGIN
  DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL (
   model_name      => 'DT_MODEL',
   mining_function    => DBMS_DATA_MINING.CLASSIFICATION,
   data_table_name    => 'HR_DATA_TRAINING',
   case_id_column_name  => NULL,
   target_column_name  => 'SALARY',
   settings_table_name  => 'DTSETTINGS');
END;

Modelimiz oluştu, şimdi modelimiz ile ilgili oluşan detaylara dictionary’den bakalım.

SELECT MODEL_NAME,
    ALGORITHM,
    COMMENTS,
    CREATION_DATE,
    MINING_FUNCTION,
    MODEL_SIZE
 FROM ALL_MINING_MODELS
 WHERE MODEL_NAME = 'DT_MODEL';

SELECT SETTING_NAME, SETTING_VALUE
FROM ALL_MINING_MODEL_SETTINGS
WHERE MODEL_NAME = 'DT_MODEL';

Modelimiz ile ilgili oluşmuş detayları da gördükten sonra şimdi modelimizi kullanarak test veri setimiz üzerinden prediction yapabiliriz.

SELECT T.SALARY ACTUAL,
 PREDICTION (DT_MODEL USING *) MODEL_PREDICT_RESPONSE,
 PREDICTION_PROBABILITY (DT_MODEL USING *) MODEL_PROBABILTY_RESPONSE
FROM HR_DATA_TEST T;

Evet test veri setimize modelimizi uyguladık ve modelimizin ürettiği tahminleri gözlemledik.

Kurduğumuz modelin başarımını kendimiz hesaplayabileceğimiz gibi DBMS_DATA_MINING.COMPUTE_CONFUSION_MATRIX metodu ile de hesaplayabiliriz.

DBMS_DATA_MINING.COMPUTE_CONFUSION_MATRIX (
   accuracy           OUT NUMBER,
   apply_result_table_name   IN VARCHAR2,
   target_table_name      IN VARCHAR2,
   case_id_column_name     IN VARCHAR2,
   target_column_name      IN VARCHAR2,
   confusion_matrix_table_name IN VARCHAR2,
   score_column_name      IN VARCHAR2 DEFAULT 'PREDICTION',
   score_criterion_column_name IN VARCHAR2 DEFAULT 'PROBABILITY',
   cost_matrix_table_name    IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   apply_result_schema_name   IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   target_schema_name      IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   cost_matrix_schema_name   IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
   score_criterion_type     IN VARCHAR2 DEFAULT 'PROBABILITY');

DBMS_DATA_MINING.COMPUTE_CONFUSION_MATRIX metodunun kullanımına ait detaylı açıklamaları linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Posted in Oracle, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Oracle ile Veri Şifreleme

Herkese Selam,

Bu yazıda Oracle’ın veri şifreleme desteğinden bahsedeceğim umarım farkındalık anlamında faydalı bir yazı olur.

Oracle, yazılım geliştiricelere veri şifreleme konusunda 2 farklı paket sunuyor. Bunlar;

 • DBMS_CRYPTO (Oracle 10g ile geldi.)
 • DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT (Oracle 8i ile geldi.)

DBMS_CRYPTO daha güncel olması nedeni ile DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT’den daha fazla ve daha geniş özelliklere sahip. Aşağıda temel olarak bu 2 paket arasındaki farkları görebilirsiniz. 

DBMS_CRYPTO literatürdeki bir çok şifreleme ve hashleme algoritmalarını başarı ile desteklemekte. İhtiyacınız olan algoritmaları kolay bir şekilde seçerek istediğiniz veriyi şifreleyebilir/hashleyebilir veya şifrelenmiş bilgileri açabilirsiniz.

DBMS_CRYPTO Paketinin temel fonksiyonlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Şimdi anlaşılması ve kullanılması kolay olan bu paket ile karmaşık bir ihtiyacı gideren bir örnek yapalım.

Senaryo: Kendisine parametre olarak gelen değeri DES (Cipher olarak CBC, Padding Olarak PCKS5 ayarları seçilmeli) algoritmasını kullanarak şifreleyip base64 formatında bir çıktı üreten şifreleme metodu yapalım? (Aynı yöntem ile şifrelenmiş veriyi açma işlemini yapacak bir metot daha yazalım.)

Cipher Mode : CBC

Padding: PCKS5

Şifreleme için kullanılacak key: 52AB32;^$!ER94988OPS3W21

Şifreleme için kullanılacak initialization vector (IV): TY54ABCX

Not: Initialization Vector şifreleme ve şifrelenmiş veriyi açmada zorunlu olan parametrelerden değil ancak biz örneği karmaşıklaştırmak için bu parametreyi de kullanıyoruz.

DBMS_CRYPTO paketinin ENCRYPT fonksiyonunun imzası;

DBMS_CRYPTO.ENCRYPT(
              dst IN OUT NOCOPY BLOB,
              src IN CLOB CHARACTER SET ANY_CS,
              typ IN PLS_INTEGER,
              KEY IN RAW,
              iv IN RAW DEFAULT NULL);

Kodu yazmadan önce şifrelemede kullanacağım KEY ve IV bilgisini hexadecimal’e çevirip bir tabloda saklamak istiyorum. Daha sonra Encryption ve Decryption adımlarında bu bilgileri yarattığım tablodan okuyacağım.

CREATE TABLE ALGPARAMETERS
(
 NAME  VARCHAR2(100 BYTE),
 VALUE NVARCHAR2(100)
);

INSERT INTO ALGPARAMETERS
  SELECT 'key' NAME,
     RAWTOHEX ('52AB32;^$!ER94988OPS3W21') VALUE
   FROM DUAL
  UNION
  SELECT 'iv' NAME, RAWTOHEX ('TY54ABCX') VALUE FROM DUAL;

COMMIT;

SELECT * FROM ALGPARAMETERS;


Şimdi şifrelemeyi yapacak fonksiyonumuzu yazalım.

CREATE OR REPLACE FUNCTION F_ENCRYPT (p_input VARCHAR2)
  RETURN VARCHAR2
AS
  v_encrypted_raw   RAW (2000);
  v_key        RAW (320);
  v_encryption_type  PLS_INTEGER
   :=  DBMS_CRYPTO.DES_CBC_PKCS5;
  v_iv        RAW (320);
BEGIN
  SELECT VALUE
   INTO v_key
   FROM algparameters
  WHERE name = 'key';

  SELECT VALUE
   INTO v_iv
   FROM algparameters
  WHERE name = 'iv';

  v_encrypted_raw :=
   DBMS_CRYPTO.encrypt (src  => UTL_I18N.STRING_TO_RAW (p_input, 'AL32UTF8'),
              typ  => v_encryption_type,
              key  => v_key,
              iv  => v_iv);
  RETURN UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2 (UTL_ENCODE.base64_encode (v_encrypted_raw));
END;

Şimdi şifrelenmiş veriyi açan fonksiyonumuzu yazalım.

DBMS_CRYPTO paketinin DECRYPT fonksiyonunun imzası;

DBMS_CRYPTO.DECRYPT(
               dst IN OUT NOCOPY BLOB,
               src IN      BLOB,
               typ IN      PLS_INTEGER,
               key IN      RAW,
               iv IN      RAW     DEFAULT NULL); 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION F_DECRYPT (p_input VARCHAR2)
  RETURN VARCHAR2
AS
  v_decrypted_raw   RAW (2000);
  v_key        RAW (320);
  v_encryption_type  PLS_INTEGER := DBMS_CRYPTO.DES_CBC_PKCS5;
  v_iv        RAW (320);
BEGIN
  SELECT VALUE
   INTO v_key
   FROM algparameters
  WHERE name = 'key';

  SELECT VALUE
   INTO v_iv
   FROM algparameters
  WHERE name = 'iv';


  v_decrypted_raw :=
   DBMS_CRYPTO.DECRYPT (
     src  => UTL_ENCODE.base64_decode (UTL_RAW.CAST_TO_RAW (p_input)),
     typ  => v_encryption_type,
     key  => v_key,
     iv  => v_iv);


  RETURN UTL_I18N.RAW_TO_CHAR (v_decrypted_raw, 'AL32UTF8');
END;

Şifreleme işlemini gerçekleştiren ve şifrelenmiş bilgiyi açan fonksiyonlarımızı yazdık. Sıra geldi bu fonksiyonları test etmeye.

SELECT 'TEST123TEST' INPUT, 
    F_ENCRYPT('TEST123TEST') ENCRYPTED_RESULT,
    F_DECRYPT(F_ENCRYPT('TEST123TEST')) DECRYPT_RESULT 
FROM DUAL;

Sonuçtan da görüldüğü gibi, ihtiyaçlarımız doğrultusunda şifreleme ve şifre açma işlemlerini başarılı ve hızlı bir şekilde yapabildik.

DBMS_CRYPTO paketi ile ilgili daha detaylı bilgiye erişmek için aşağıdaki linki takip edip ihtiyaçlarınıza uygun çözümü hızlıca uygulayabilirsiniz.

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14258/d_crypto.htm#i1003081

Posted in Oracle, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Oracle Data Mining (DBMS_DATA_MINING) ile Clustering Problemi Çözmek

Herkese Selam,

Bu yazıda Oracle Data Mining ile bir clustering problemi çözeceğim. Umarım farkındalık anlamında faydalı bir yazı olur.

Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi gibi konular günümüzde hakkında çokça söz ettiren başlıkların başında gelmekte. Öğrenmesi ve uygulaması uzmanlık gerektiren bu başlıklar için adreslenen problemleri ve yöntemleri günümüzde bir çok ürün veya yazılım ile gerçekleyebilmekteyiz. Oracle’da bu başlıklar altındaki problemlerin çözümüne ilişkin yöntem ve algoritmaları DBMS_DATA_MINING paketi ile desteklemekte.

DBMS_DATA_MINING paketi ile Custering, Classification, Regression, Anomaly Detection, Feature Extraction ve Assosication gibi modeller kurup, verimizi bu modellerden geçirip yorumlayabiliyoruz. Bu modellerden elde ettiğimiz sonuçları ise business kurgularımızda input olarak kullanabilmekteyiz.

DBMS_DATA_MINING paketi Oracle veritabanı üzerinde default kurulu olarak gelmiyor. Bu nedenle bu destekten faydalanabilmek için öncelikle bu paketi kurmak gerekiyor. Aşağıdaki linki takip ederek veritabanınıza Oracle Data Mining’ı kurabilirsiniz.

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/datamine.112/e16807/install_odm.htm#DMADM117

Oracle Data Mining paketi kurulumu ile beraber gelen 3 yeni dictionary tablomuz bulunmakta.

SELECT * FROM ALL_MINING_MODELS;

SELECT * FROM ALL_MINING_MODEL_SETTINGS;

SELECT * FROM ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES;

ALL_MINING_MODELS tablosunda Oracle’ın bu alt yapı ile bize sunmuş olduğu tüm modeller listesi ve modeller hakkında bilgiler bulunuyor.

ALL_MINING_MODEL_SETTINGS ve ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES tablolarında ise bu modeller ile ilgili paramtereler ve spesifik detaylar bulunmakta.

Şimdi örnek bir kümeleme problemi çözmek için anlaşılması kolay bir veri seti hazırlayalım.

CREATE TABLE KMEANSDATA
(
  INSTANCE  NUMBER,
  X_AXIS   NUMBER,
  Y_AXIS   NUMBER
);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (1, 3, 5);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (2, 2, 1);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (3, 1, 1);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (4, 4, 3);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (5, 6, 1);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (6, 7, 5);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (7, 4, 4);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (8, 5, 6);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (9, 3, 8);

INSERT INTO KMEANSDATA (INSTANCE, X_AXIS, Y_AXIS)
   VALUES (10, 5, 6);

COMMIT;

Problemin anlaşılması adına basit bir veri seti ürettim. Amacım bu veri seti içerisinde bir birine yakın olanları K-Means algoritması ile kümelemek .

Öncelikle kısaca K-Means algoritması hakkında bilgi vermek istiyorum. K-Means verilen veri seti üzerindeki özelliklere bakarak bir birine benzeyen verileri aynı küme içerisinde toplayarak bize verilen veri setindeki benzerlikleri gösteren bir algoritma. K algoritmanın bir parametresi ve veri setinin kaç kümeye bölüneceğini bize söylüyor.

K-Means algoritmasının detaylı anlatımı için aşağıdaki linkler takip edilebilir.

https://sites.google.com/site/dataclusteringalgorithms/k-means-clustering-algorithm

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/datamine.112/e16808/algo_kmeans.htm#DMCON238

Data setimde toplamda 10 adet kayıt bulunmakta. Ben bu 10 kayıdı 3 farklı kümede toplamak istiyorum bu yüzden K değerimi 3 olarak seçeceğim. İlk olarak algoritmamın default parametre ayarlarına bakıyorum.

SELECT *
 FROM TABLE (DBMS_DATA_MINING.GET_DEFAULT_SETTINGS)
 WHERE setting_name LIKE 'KMNS%' OR setting_name like '%CLUS_NUM_CLUSTERS%';;

Evet default ayarlardan görüleceği üzere algoritmanın default K parametresi (CLUS_NUM_CLUSTERS) 10 olarak ayarlanmış. Bunu kendi problemimi çözmek için 3 olarak ayarlayacağım ve bununiçin yeni bir tablo yaratıyorum ve ilgili parametreyi güncelliyorum.

CREATE TABLE kmeanssettings
AS
  SELECT *
   FROM TABLE (DBMS_DATA_MINING.GET_DEFAULT_SETTINGS)
  WHERE setting_name LIKE 'KMNS%' OR setting_name like '%CLUS_NUM_CLUSTERS%';
  
UPDATE kmeanssettings
  SET setting_value = 3
 WHERE setting_name = 'CLUS_NUM_CLUSTERS';

UPDATE kmeanssettings
  SET setting_value = 10
 WHERE setting_name = 'KMNS_ITERATIONS';

COMMIT;

SELECT * FROM kmeanssettings;

Evet görüldüğü üzere ilgili parametreyi güncelledim. Şimdi bu ayarları kullanarak modelimi oluşturacağım.

 

 

BEGIN
  DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL (
   model_name      => 'K_MEANNS_MODEL',
   mining_function    => DBMS_DATA_MINING.CLUSTERING,
   data_table_name    => 'KMEANSDATA',
   case_id_column_name  => 'INSTANCE',
   target_column_name  => NULL,
   settings_table_name  => 'KMEANSSETTINGS');
END;

Kodumuz çalıştı ve modelimizi belirlediğimiz güncel ayarlara göre oluşturduk. Şimdi bu modele veri setimizi verelim ve kümeleme sonuçlarını inceleyelim.

BEGIN
  DBMS_DATA_MINING.APPLY (model_name      => 'K_MEANNS_MODEL',
              data_table_name    => 'KMEANSDATA',
              case_id_column_name  => 'INSTANCE',
              result_table_name   => 'KMEANS_RESULT');
END;

Şimdi sonuçlarımızı parametre olarak verdiğimiz tablodan inceleyelim.

SELECT * FROM KMEANS_RESULT;

Sonuç kümemize baktığımızda toplam 30 kayıt görüyoruz. Bunun nedeni, toplam veri setimizde 10 kayıt vardı ve biz algoritmaya küme sayısı olarak 3 değerini verdik. Bu durumda algoritma çıktısında her bir kaydın, farklı her küme için ayrı ayrı olasılığı hesaplandı (3X10 = 30). Bu noktadan sonra tam sonucu görebilmek için her bir elemanının maksimum olasılıklı kaydını bulup listeleyelim.

SELECT t1.instance,
    t1.CLUSTER_ID,
    t1.probability,
    t2.x_axis,
    t2.y_axis
 FROM (SELECT INSTANCE, CLUSTER_ID, PROBABILITY
     FROM (SELECT T.*,
            MAX (PROBABILITY)
            OVER (PARTITION BY INSTANCE ORDER BY PROBABILITY DESC)
             MAXP
         FROM KMEANS_RESULT T)
     WHERE MAXP = PROBABILITY) t1,
    KMEANSDATA t2
 WHERE t1.instance = t2.instance order by cluster_id;

Veri setimizin 3 farklı kümeye dağıldığını görüyoruz. Son olarak grafik üzerinden son duruma bakalım.

Grafik’ten de anlaşılacağı üzere modelimiz verimizi K-MEANS algoritmasına göre mantıklı bir şekilde kümeledi.

Posted in Oracle, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Oracle Hakkında Faydalı Linkler

Herkese Selamlar,

Bir süredir, üniversite öğrencisi olan ve Oracle veritabanı öğrenmek isteyen arkadaşlardan nasıl başlamalıyız? tadında sorular alıyorum. Bu soruları takiben nasıl, nereden ve hangi kaynakları kullanabiliriz gibi sorularda geliyor. Bu sorulara istinaden Oracle kaynaklarını içeren bir liste hazırladım. Bu liste yeni başlayan veya kendisini bu teknolojiler üzerinden geliştirecek arkadaşlara ışık tutar diye düşünüyorum. Linkler ve aklınıza takılan farklı sorular için çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

ORACLE İLE İLGİLİ FAYDALI LİNKLER

Oracle Database Documentation

–        http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/index.htm

Database Architecture

–        http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220/intro.htm

–        http://www.juliandyke.com/Presentations/Presentations.html

–        http://www.juliandyke.com/Internals/Internals.html

SQL

–        http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

–        http://www.oracle-base.com/articles/sql/articles-sql.php#11g

PL/SQL

–        http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e25519/toc.htm

–        http://psoug.org/reference/library.html  (Morgans Libarary)

–        http://www.stevenfeuerstein.com/

–        http://www.oracle-base.com/articles/plsql/articles-plsql.php#11g

Performance Tuning

–        http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41573.pdf

–        http://jonathanlewis.wordpress.com/

–        https://blogs.oracle.com/optimizer/

–        http://blog.tanelpoder.com/

Oracle Forum (Konular-Sorular-Cevaplar) / Community

–        https://community.oracle.com/community/developer/english

–        http://asktom.oracle.com/pls/apex/f?p=100:1:0

–        http://www.oaktable.net/main

Takip Edilmesi Faydalı Bloglar/Sayfalar

–        http://asktom.oracle.com/pls/apex/f?p=100:1:0

–        http://jonathanlewis.wordpress.com/

–        http://www.stevenfeuerstein.com/

–        http://blog.tanelpoder.com/

–        http://arup.blogspot.com.tr/

–        http://kamranagayev.com/

–        http://kerryosborne.oracle-guy.com/

–        http://juliandontcheff.wordpress.com/

–        http://www.oaktable.net/main

–        www.troug.org

–        http://www.ukoug.org/home/

Okunması Faydalı Olacak Kitaplar

–        Expert One-on-One Oracle “Thomas Kyte”

–        Expert Oracle Database Architecture “Thomas Kyte”

–        Oracle PL/SQL Programming “Steven Feuerstein”

–        Oracle Essentials, Oracle Database 11g  “Rick Greenwald”

–        Troubleshooting Oracle Performance “Christian Antognini”

Posted in Oracle, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment