Yayınlarım

– Elektrik Mühendisleri Odası, Bilimsel Dergi / Aralık 2012, Cilt2, Sayı 4 (2012)

Türkçe Metinlerin Sınıflandırılmasında Metin Temsil Yöntemlerinin Performans Karşılaştırılması
A Comparison of Text Representation Methods for Turkish Text
Classification

(Yıldız Teknik Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği)

 

– Türk Oracle Kullanıcıları Derneği Dergisi – TROUG LOG

http://www.troug.org/trouglog2013/#page/22

(Kasım 2013)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.