Oracle Data Mining ile Regresyon Uygulaması

Herkese Selam,

Bu yazıda Oracle Data Mining ile basit bir regresyon (Regression) analizi yapacağım. Umarım farkındalık anlamında faydalı bir yazı olur.

Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi gibi konular günümüzde hakkında çokça söz ettiren başlıkların başında gelmekte. Öğrenmesi ve uygulaması uzmanlık gerektiren bu başlıklar için adreslenen problemleri ve yöntemleri günümüzde bir çok ürün veya yazılım ile gerçekleyebilmekteyiz. Oracle’da bu başlıklar altındaki problemlerin çözümüne ilişkin yöntem ve algoritmaları DBMS_DATA_MINING paketi ile desteklemekte.

DBMS_DATA_MINING paketi ile Custering, Classification, Regression, Anomaly Detection, Feature Extraction ve Assosication gibi modeller kurup, verimizi bu modellerden geçirip yorumlayabiliyoruz. Bu modellerden elde ettiğimiz sonuçları ise business kurgularımızda input olarak kullanabilmekteyiz.

DBMS_DATA_MINING paketi Oracle veritabanı üzerinde default kurulu olarak gelmiyor. Bu nedenle bu destekten faydalanabilmek için öncelikle bu paketi kurmak gerekiyor. Aşağıdaki linki takip ederek veritabanınıza Oracle Data Mining’ı kurabilirsiniz.

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/datamine.112/e16807/install_odm.htm#DMADM117

Oracle Data Mining paketi kurulumu ile beraber gelen 3 yeni dictionary tablomuz bulunmakta.

SELECT * FROM ALL_MINING_MODELS;

SELECT * FROM ALL_MINING_MODEL_SETTINGS;

SELECT * FROM ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES;

ALL_MINING_MODELS tablosunda Oracle’ın bu alt yapı ile bize sunmuş olduğu tüm modeller listesi ve modeller hakkında bilgiler bulunuyor.

ALL_MINING_MODEL_SETTINGS ve ALL_MINING_MODEL_ATTRIBUTES tablolarında ise bu modeller ile ilgili parametreler ve spesifik detaylar bulunmakta.

Şimdi bu alt yapının nasıl kullanıldığını görmek için bir örnek yapalım.

Örneği yapabilmek için bir veri setine ihtiyaç duyuyorum. Örneği, kaggle üzerinde bulunan veri setlerinden Boston Housing üzerinde yapacağım.

Öncelikle Boston Housing veri setini tanıyalım.

Column Name Description Data Type
crim per capita crime rate by town. Number
zn proportion of residential land zoned for lots over 25,000 sq.ft. Number
indus proportion of non-retail business acres per town. Number
chas Charles River dummy variable (= 1 if tract bounds river; 0 otherwise). Number
nox nitrogen oxides concentration (parts per 10 million). Number
rm average number of rooms per dwelling. Number
age proportion of owner-occupied units built prior to 1940. Number
dis weighted mean of distances to five Boston employment centres. Number
rad index of accessibility to radial highways. Number
tax full-value property-tax rate per \$10,000. Number
ptratio pupil-teacher ratio by town. Number
black 1000(Bk – 0.63)^2 where Bk is the proportion of blacks by town. Number
lstat lower status of the population (percent). Number
medv median value of owner-occupied homes in \$1000s. Number

Evet veri setimiz ile ile ilgili detaylara baktıktan sonra indirdiğimiz veri setini Oracle veritabanımıza yükleyelim.

Öncelikle indirdiğimiz veri setini (training.csv) yükleyeceğimiz Oracle tablosunu yaratalım.

CREATE TABLE BOSTON_HOUSING
(
  ID    NUMBER,
  CRIM   NUMBER,
  ZN    NUMBER,
  INDUS   NUMBER,
  CHAS   NUMBER,
  NOX    NUMBER,
  RM    NUMBER,
  AGE    NUMBER,
  DIS    NUMBER,
  RAD    NUMBER,
  TAX    NUMBER,
  PTRATIO  NUMBER,
  BLACK   NUMBER,
  LSTAT   NUMBER,
  MEDV   NUMBER
);

Tablomuzu yarattık, şimdi .csv olarak indirdiğimiz veri setimizi içeriye yükleyeceğiz, bunu yapmak için birden çok yöntemimiz bulunuyor. Bunlardan bazıları;

 • Oracle External Table yardımı ile yüklemek.
 • Oracle SQL Loader kullanarak yüklemek.
 • Kullandığımız editörlerden faydalanarak yüklemek.

Ben veri setini kullandığım editör yardımı ile yükleyeceğim. Editör olarak Toad kullanmaktayım. Toad ile aşağıdaki yolu takip ederek yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Database –> Import –> Import Table Data 

Toad ürünü ücretli olduğu için bu editörü kullanıyor olabilirsiniz. Ancak diğer editörlerin de bu özelliği mevcut, diğer editörlerle de bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Örneğin ücretsiz olan Oracle SQL Developer ile veri yüklemesini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

SELECT * FROM BOSTON_HOUSING;

Evet veri seti yükleme işlemini tamamladık.

Veriyi gözlemlediğimizde evlerin çeşitli özelliklerine göre detayları görmekteyiz. Her bir satırda ilgili evin spesifik özelliklerine ait bilgiler bulunuyor. Regresyon analizine girecek temel parametrelerimiz bu tablodaki gibi. Bu tabloda regresyon analizi sonucu tahminleyeceğimiz değer ise en sondaki MEDV kolonu. MEDV kolonu bu analizde kullanacağımız target değişkeni.

Regresyon analizine başlamadan önce konunun daha iyi anlaşılması için kullanılan algoritma hakkında biraz bilgi vereceğim.

DBMS_DATA_MINING paketi birliktelik analizini Generalized Linear Model algoritması ile gerçeklemekte.  Bu algoritmayı kullanmak içinse bizim bazı parametreleri tanımlamamız gerekiyor. Bu parametreler aşağıdaki gibidir;

Şimdi algoritma ayarlarını okuyacağımız tabloyu yaratalım.

CREATE TABLE SETTINGS_GLM
AS
SELECT *
   FROM TABLE (DBMS_DATA_MINING.GET_DEFAULT_SETTINGS)
  WHERE SETTING_NAME LIKE '%GLM%';

BEGIN
  INSERT INTO SETTINGS_GLM
    VALUES (DBMS_DATA_MINING.ALGO_NAME, 'ALGO_GENERALIZED_LINEAR_MODEL');

  INSERT INTO SETTINGS_GLM
    VALUES (DBMS_DATA_MINING.PREP_AUTO, 'ON');

  INSERT INTO SETTINGS_GLM
    VALUES (
         DBMS_DATA_MINING.GLMS_RIDGE_REGRESSION,
         'GLMS_RIDGE_REG_DISABLE');

  INSERT INTO SETTINGS_GLM
    VALUES (
         DBMS_DATA_MINING.ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT,
         'ODMS_MISSING_VALUE_MEAN_MODE');

  COMMIT;
END;

Evet algoritma parametrelerimizi okuyacağımız tabloyu oluşturduk. Şimdi modelimizi oluşturma adımına geçebiliriz.

CREATE OR REPLACE VIEW VW_BOSTON_HOUSING AS SELECT * FROM BOSTON_HOUSING;

BEGIN 
  DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL(
   model_name      => 'MD_GLM_MODEL',
   mining_function    => DBMS_DATA_MINING.REGRESSION,
   data_table_name    => 'VW_BOSTON_HOUSING',
   case_id_column_name  => 'ID',
   target_column_name  => 'MEDV',
   settings_table_name  => 'SETTINGS_GLM');
END;

Modelimiz oluştu, şimdi modelimiz ile ilgili oluşan detaylara dictionary’den bakalım.

SELECT MODEL_NAME,
    ALGORITHM,
    COMMENTS,
    CREATION_DATE,
    MINING_FUNCTION,
    MODEL_SIZE
 FROM ALL_MINING_MODELS
 WHERE MODEL_NAME = 'MD_GLM_MODEL';

SELECT SETTING_NAME, SETTING_VALUE
FROM ALL_MINING_MODEL_SETTINGS
WHERE MODEL_NAME = 'MD_GLM_MODEL';

Evet yarattığımız Regresyon modeline ait Anova tablosuna aşağıdaki gibi erişlebilir.

SELECT * FROM TABLE (DBMS_DATA_MINING.GET_MODEL_DETAILS_GLM ('MD_GLM_MODEL'));

Evet şimdi modelimizle nasıl test yapabileceğimize bakalım. Öncelikle bunun için kaggle’dan indirdiğimiz test.csv dosyasını yüklemek için gerekli olan tablomuzu yaratıyoruz ve datayı içerisinde import ediyoruz.

CREATE TABLE BOSTON_HOUSING_TEST
(
  ID    NUMBER,
  CRIM   NUMBER,
  ZN    NUMBER,
  INDUS   NUMBER,
  CHAS   NUMBER,
  NOX    NUMBER,
  RM    NUMBER,
  AGE    NUMBER,
  DIS    NUMBER,
  RAD    NUMBER,
  TAX    NUMBER,
  PTRATIO  NUMBER,
  BLACK   NUMBER,
  LSTAT   NUMBER,
  MEDV   NUMBER
);

Database –> Import –> Import Table Data (test.csv)

SELECT * FROM BOSTON_HOUSING_TEST;

Şimdi yüklediğimiz test verisi ile oluşturduğumuz modeli çalıştırıp sonuçlara bakalım.

SELECT T.*,
 PREDICTION (MD_GLM_MODEL USING *) MODEL_PREDICT_RESPONSE
FROM BOSTON_HOUSING_TEST T;

About ... from Emrah METE

Bilgisayar Mühendisi
This entry was posted in Oracle, Root, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.