Oracle Quick SQL Platform

Herkese Selam,

Bu yazıda sizlere Oracle’ın  Qucik SQL Platformundan bahsedeceğim umarım farkındalık anlamında faydalı bir yazı olur.

SQL yazması çok kolay ve insan diline en yakın olması sebebi ile belkide öğrenilmesi ve kodlaması en kolay dillerin belkide başında yer almaktadır. Oracle Quick SQL Platformu ile SQL dilinin doğasında olan bu kolaylığı bir tık daha ileriye taşıyarak çok daha basit bir notasyon ile SQL üreten eden bir yazılım kullanıma açmış durumda. Ben ilk testimde oldukça faydalı olduğunu buldum ve bir kaç deneme yaptıktan sonra oldukça kullanışlı olabileceği kanısındayım. Bu platformun en güzel özelliklerinden biride yazacağınız kurallar çerçevesinde veritabanına insert edilebilecek formatta test datası da üretebiliyor olması.

Bu platformun kullanabilmek için bir Oracle hesabınızın olması yeterli. Eğer bir Oracle hesabınız yok ise linki takip ederek bir Oracle hesabı edinebilirsiniz.

Oracle Quick SQL Platformuna nasıl bir input vererek, nasıl bir çıktı elde edebildiğimiz konusunda hızlı bir fikir vermesi adına bir örnek yapalım.

Yazının başında da söylediğim gibi Oracle’ın belirlemiş olduğu bir notasyon söz konusu, bu notasyonun nasıl olduğuna ortama girdikten sonra menüler aracılığı ile ulaşabilirsiniz. (Oracle Quick SQL Platformuna giriş linkini yazının sonunda paylaşacağım.)

Platforma Verediğimiz Input
departments /insert 4 
  name /nn 
  location 
  employees /insert 1 
   name /nn vc50 
   email /lower 
   cost center num 
   date hired 
   job 
Platformun Ürettiği Çıktı
-- create tables
create table DEPARTMENTS (
  ID        NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY 
           constraint DEPARTMENTS_ID_PK primary key,
  NAME       VARCHAR2(255) not null,
  LOCATION     VARCHAR2(4000)
)
;

create table EMPLOYEES (
  ID         NUMBER GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY 
            constraint EMPLOYEES_ID_PK primary key,
  DEPARTMENT_ID   NUMBER
            constraint EMPLOYEES_DEPARTMENT_ID_FK
            references DEPARTMENTS on delete cascade,
  NAME        VARCHAR2(50) not null,
  EMAIL       VARCHAR2(255),
  COST_CENTER    NUMBER,
  DATE_HIRED     DATE,
  JOB        VARCHAR2(4000)
)
;


-- triggers
create or replace trigger EMPLOYEES_BIU
  before insert or update 
  on EMPLOYEES
  for each row
begin
  :new.EMAIL := LOWER(:new.EMAIL);
end;
/


-- indexes
create index EMPLOYEES_i1 on EMPLOYEES (DEPARTMENT_ID);
insert into DEPARTMENTS (
  ID,
  NAME,
  LOCATION
) values (
  1,
  'Customer Satisfaction',
  'Tanquecitos'
);

insert into DEPARTMENTS (
  ID,
  NAME,
  LOCATION
) values (
  2,
  'Finance',
  'Sugarloaf'
);

insert into DEPARTMENTS (
  ID,
  NAME,
  LOCATION
) values (
  3,
  'Office of the CEO',
  'Dale City'
);

insert into DEPARTMENTS (
  ID,
  NAME,
  LOCATION
) values (
  4,
  'Health',
  'Grosvenor'
);

-- load data
insert into EMPLOYEES (
  ID,
  DEPARTMENT_ID,
  NAME,
  EMAIL,
  COST_CENTER,
  DATE_HIRED,
  JOB
) values (
  1,
  3,
  'Gricelda Luebbers',
  'gricelda.luebbers@aaab.com',
  82,
  sysdate - 55,
  'Systems Software Engineer'
);

Platform ile neler yapılabileceğini daha hızlı ve net anlayabilmek için aşağıdaki kısa videoyuda izlemenizi öneriyorum.

Bu platform oldukça pratik bir şekilde SQL ve test datası üretmemize olanak sağlayarak geliştiricilere hız kazandıracak. Oracle Quick SQL Platformuna linki takip ederek ulaşabilirsiniz.

ORACLE QUICK SQL PLATFORM

Advertisements

About ... from Emrah METE

Bilgisayar Mühendisi
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.