PL/SQL Inline Functions/Procedures

Herkese Selam,

Bu yazıda sizlere Oracle 12c ile beraber gelen inline yordamlardan bahsedicem. Umarım farkındalık anlamında faydalı bir yazı olur.

Oracle 12c sürümünden önce fonksiyon veya prosedür çalıştırmanın yolu DB içerisinde fonksiyon veya prosedürü yazıp saklamak ve ihtiyacımız olduğunda SQL veya PL/SQL üzerinden çağırmaktı. Yada SQL ile işimizi çözemeyip işimizi PL/SQL yazarak çözmek oluyordu. Bu 2 yöntemde DB üzerinde ihtiyacımızdan fazla ve çoğu zamanda kullanılmayacak fonksiyon veya prosedür yaratmamıza neden olarak çalıştığımız ortamı karmaşıklaştırıyordu. Oracle 12c ile beraber gelen inline yordamlar ile saklı yordamlar yaratmaya gerek kalmadan runtime (on the fly) da oluşacak ve kodun çalışması bittiğinde ortadan kalkacak  DB de yer kaplamayacak inline yeni bir yapı geliştirildi. Bu yapı hali hazırda WITH clause entegre edilmiş durumda ve kullanımı oldukça kolay.

Şimdi bir kaç örnek ile nasıl kullanıldığına bakalım.

employee_id değerini parametre olarak alan ve bu çalışanın maaşını geri döndüren bir inline fonksiyon yazıp kullanalım.

WITH FUNCTION get_salary (p_eid NUMBER)
    RETURN NUMBER
   IS
    v_sal  NUMBER;
   BEGIN
    SELECT salary
     INTO v_sal
     FROM hr.employees
     WHERE employee_id = p_eid;

    RETURN v_sal;
   END;

SELECT get_salary (100)
 FROM DUAL;


GET_SALARY(100)
---------------
     24000 

Evet yukarıda yazılmış koddan da anlaşılacağı üzere With Clause içinde fonksiyonumuzu yazıp with clausedan sonra yazdığımız SQL cümlesinde inline fonksiyonumuzu kullanabildik. Daha öncede söylediğim gibi bu fonksiyon run time da on the fly oluştu ve kodun çalışması bittiğinde geçrliliğini yitirdi.

Şimdi benzer görevi gerçekleştirecek örnek prosedür de yazalım.

WITH PROCEDURE write_name (p_empid NUMBER)
   IS
    v_name  VARCHAR2 (100);
   BEGIN
    SELECT first_name || ' ' || last_name
     INTO v_name
     FROM hr.employees
     WHERE employee_id = p_empid;

    DBMS_OUTPUT.put_line ('Name Surname:' || v_name);
   END;

   FUNCTION get_salary (p_empid NUMBER)
    RETURN NUMBER
   IS
    v_sal  NUMBER;
   BEGIN
    SELECT salary
     INTO v_sal
     FROM hr.employees
     WHERE employee_id = p_empid;

    write_name (p_empid);
    RETURN v_sal;
   END;

SELECT get_salary (100)
 FROM DUAL;

GET_SALARY(100)
---------------
     24000 

Name Surname:Steven King

Şimdi bu yapıyı PL/SQL ile nasıl entegre edip kullanabiliriz ona bir göz atalım.

DECLARE
  v_sql   VARCHAR2 (1000);
  v_salary  NUMBER;
BEGIN
  v_sql :='WITH PROCEDURE write_name (p_empid NUMBER)
       IS
        v_name  VARCHAR2 (100);
       BEGIN
        SELECT first_name
         INTO v_name
         FROM hr.employees
         WHERE employee_id = p_empid;

        DBMS_OUTPUT.put_line (v_name);
       END;

       FUNCTION get_salary (p_empid NUMBER)
        RETURN NUMBER
       IS
        v_sal  NUMBER;
       BEGIN
        SELECT salary
         INTO v_sal
         FROM hr.employees
         WHERE employee_id = p_empid;

        write_name (p_empid);
        RETURN v_sal;
       END;

    SELECT get_salary (100)
     FROM DUAL';

  EXECUTE IMMEDIATE v_sql INTO v_salary;

  DBMS_OUTPUT.put_line (v_salary);
END;

-------------
Steven
24000

Evet yukarıdaki örnekten anlaşılacağı gibi bu yapıyı PL/SQL içine bir dinamik SQL yardımı ile entegre edip kolayca kullanabildim. Bu şekilde saklı yordam yapıp DB içinde yeniden bir obje yaratmadan kodumu modülerize ederek işimi hallettim. Oracle DB 12 c ile gelen Inline yordamlar görüldüğü üzere oldukça işlevsel ve işimizi kolaylaştırır nitelikte.

Kaynaklar

http://docs.oracle.com/cd/E16655_01/index.htm

http://jonathanlewis.wordpress.com/2013/07/01/12c-determinism/

http://technology.amis.nl/2013/06/25/oracle-database-12c-in-line-plsql-functions-in-sql-queries/

 

 

 

Advertisements

About ... from Emrah METE

Bilgisayar Mühendisi
This entry was posted in Oracle, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to PL/SQL Inline Functions/Procedures

 1. Alper says:

  IN/OUT/IN OUT parametreli veya cursor kullanimi ile ornek bekliyoruz Emrah Mete 🙂

 2. Pingback: “PRAGMA UDF” ile Fonksyon Performansı İyileştirme | Emrah METE

 3. Pingback: Improving Function Performance with “PRAGMA UDF” | Emrah METE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.